Upozornění

Chystáte se vstoupit do další úrovně stránek umístěných na veřejné počítačové síti Internet na adrese http://www.sex-seznamka.com, a to na stránky s erotickou a sexuální tematikou, přečtěte si proto prosím pozorně následující instrukce:

Stisknutím tlačítka 'Pokračovat' potvrzuji, že:

  1. je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti;
  2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem;
  3. souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu;
  4. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně;
  5. budu si vybírat a používat pouze a výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím;
  6. neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.

Pokud nesplňujete byť i jen jednu podmínku uvedenou pod body 1 až 6, opusťte prosím ihned tyto stránky. Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1 až 6, jste oprávněni vstoupit.

Pokračovat...